Kontakt

Beröm, synpunkter och idéer tas gärna emot av författarna. Om du vill få din egen novell publicerad på Laegrimal så kan du skicka in den här för påseende.