Om Laegrimal

Havamal som betyder den Höges sång är den kända isländska texten man kan hitta i den poetiska Eddan. Texten är Oden den högste gudens tal till människan och framför allt konungarna och hövdingarna som hade Oden som arketyp för den ultimata ledaren. Det var den högstes tal till människan. Hava betyder den högste på det uråldriga norröna språket.

Laegri på isländska betyder den låge. Laegrimal står alltså för den låges sång. Dess texter skildrar människornas berättelser i ett fallet land som gudarna sedan länge lämnat. Ett Sverige under och efter samhällskollapsen skildras. Ett sammanbrott orsakat av politiker med dubbla agendor, korrupta bankirer, ett groteskt folkutbyte och en kraschad global finansmarknad. Ett raserat land på randen till svält med olika etniska miliser som strider om den lilla mat och de få tillgångar som finns. I denna tid med malande folkmord och konflikter kommer perspektivet på berättelserna huvudsakligen skildras ur en svensk milis ögon.

Trots att otaliga exempel i närtid på ovan nämnda scenario finns att tillgå i närtid (Libanon, Jugoslavien, Irak, Libyen, Rwanda m.fl.) så är novellerna enbart ett uttryck för varje författares konstnärliga frihet och fantasi.

Bakom novellerna står ett litet författarkollektiv som inspirerats av postapokalyptiska filmer och böcker.

Hösten 2022 så publicerade en tidning en intervju med en av grundarna av Laegrimal.