Om Laegrimal

Havamal, som översätts till “Den Höges sång”, är en berömd text från det forna Island, hämtad från den poetiska Eddan. Det är ett tal från Oden, den högsta av gudar, riktat till mänskligheten, men främst till kungar och hövdingar. Dessa ledare såg Oden som arketypen av det ultimata ledarskapet. Havamal – ordet “Hava” betyder “den högste” på det urgamla norröna språket – är en berättelse om råd och visdom, av högsta gudens budskap till mänskligheten.

Laegri på isländska betyder den låge. Laegrimal kan fritt översättas till den låges sång. Dess texter återspeglar folks berättelser i ett kollapsat samhälle som gudarna har övergett. De målar en bild av ett Sverige i sönderfall, drabbat av samhällskollaps, orsakat av dubbelspelande politiker, korrupta bankirer, omfattande befolkningsförändringar och en kraschad global finansmarknad. Det är ett raserat land på svältens brant, där etniska miliser kämpar om de få resurser och den knappa föda som finns kvar. Berättelserna i dessa tider av konflikt och folkmord skildras huvudsakligen från perspektivet av en svensk milis.

Trots att det finns gott om historiska och aktuella exempel på sådana scenario (Libanon, Jugoslavien, Irak, Libyen, Rwanda, m.fl.) är dessa noveller framför allt ett uttryck för författarnas konstnärliga frihet och fantasi.

Dessa noveller är resultatet av ett samarbete av en grupp författare, inspirerade av postapokalyptiska filmer och romaner. I skrivande stund är det sju stycken olika författare som bidragit med noveller till Laegrimal. Det innebär också att Laegrimals universum är långt ifrån konsistent, både i tid, rum och karaktärer. Det finns heller ingen kronologisk ordning i de publicerade novellerna.

Under hösten 2022 så publicerade en tidning en intervju med en av grundarna av Laegrimal.