Beteendeundersökning av Fånge M-171

Plats: Krigsförhörsenheten Kronobergshäktet Stockholm

Datum: 1/12 Nuvarande år

Förhörsledare: Ann-Charlotte daSilva Sjöström Psykolog samt beteendevetare, Stockholms Universitet vid nuvarande KTHs lokaler

Förhörd: Milisman Anders Wilhemsson även känd som “Grävarn”  “MördarAnders” Fångnummer M-171

Inledning:

Krigsmakten ombad SU att bistå Informationssambandscentralen på Odengatan 18 att  bistår med svar på följande frågor.

  1. Vilka är skillnaderna mellan Milismän och Gardessoldater? Vidare, hur skulle dessa grupper kunna drivas ifrån varandra? Vad är ett mordkommando?
  2. Vilka psykologiska mekanismer driver milismännen och hur kan dessa tillämpas i förhörssammanhang?

Denna rapport är en sammanfattning av ett flertal förhör under hösten på Kronobergshäktet. Fången gjorde gällande att så länge kaffe och tobak löpande tillhandahölls kunde samtal föras. Förhören fick ofta avbrytas i förtid pga grova hot riktade mot Förhörsledare samt dess familjemedlemmar, grova förolämpningar samt högljudda krav på sexuella tjänster för vidare informationsutbyte. Förhörsledaren anser att Fånge M-171 inte frivilligt kommer att dela mer information än vad som kan sammanfattas nedan. Förhörsledaren har avsagt sig vidare tjänst åt Informationsambandcentralen i fortsättningen.

Om Milismän och Gardessoldater:

-Ta det som fotboll…de flesta fansen sitter hemma och kollar matchen i soffan, det är civilisterna som inte vill ta några risker utan bara vill leva i lugn och ro ….men sedan kommer fansen till stadion för att visa sina färger…de är Gardet….de försvarar sig om de blir angripna men letar sällan upp bråket själva….och så har vi ju firmorna…de är milisen…de letar aktivt upp bråk…de gillar alkohol och våld för att bryta upp tristessen…sedan har ju firmorna sina klickar med grabbar som slåss i uppgjorda fighter i grusgropar och åker till och med utomlands för mannas med andra ligor…de är mordkommandona, eliten.  

En soldat kan den ena dagen vara en gardessoldat för att sedan vara en milisman för en period. Gardessoldaten är lokalt vid “Hem och Härd” som Fången utrycker sig och milismannen är “Hird och Färd” vad det nu skall betyda. En del milismän tröttnar på att vara på resande fot mest hela tiden och avslutar sin tid i milisen genom att lämna över sitt tyngsta vapen till förbandet och är sedan fri att bli civilist eller gardessoldat. En civilist kan ansluta sig i ett garde men sällan i ett milisförband, tvångsrekrytering av ungdomar till milisen är vanligt förekommande dock. De unga anses bättre än äldre “fegisar” och som “inte pallar trycket” eller “beter sig som bögar”. 

En annan stor skillnad är att svenskar ur minoritetsgrupper ej är accepterade i milisen, utom finnar, östeuopeer, spanjorer, italienare eller övriga grupper som kan anses vara “vita nog” för att “passa in”.

Bland garden finns det rasifierade gardessoldater som lokalt har blivit accepterade som “riktiga svenskar”. Muslimer kan aldrig bli milismän eller gardessoldater. Dock har vissa garden/miliser samarbetat med kurdiska beväpnade klaner när situationen krävt det. Det nära samarbetet med det kristna syrianska nätverket är ju allmänt känt. Relationen mellan gardet och milisen beskrivs i överlag som god.

Fången vägrade kategoriskt att svara på frågor om mordkommandon.

Psykologiska mekanismer

-De flesta har ju förlorat nån…det finns många bittra gubbar i milisen som har fått sina döttrar skändade och söner förnedrande som liksom…liksom vill göra rätt för sig nu…alltså gubben hämnades inte när det hände men vill göra det nu…skuldkänslor och sånt….

Hämnd är den drivkraften som de flesta milismän verkar dela, inbillade skuldkänslor bland äldre milismän tycks vara vanligt “varför stoppade dom inte utvecklingen tidigare,  innan det blev total skit av allt?”.  Funkofobi, homofobi och öppen rasism är inte bara normaliserat bland milismän utan även uppmuntrat. Asocialt kriminellt beteende är acceptabelt “när vi har fångat en globalist eller en röding” övergrepp mot civila och krigsfångar är praxis “vi ger igen med samma mynt”. 

När fången fick frågan om etik och moral eller andra människors lika värde gav han svaret “vad är det för jävla bögfråga?”. Indikationer av spår av religiös extremism bland milismän kunde fastställas. Det anses fint att dö i strid och fult att dö “som en luffare liggandes i sin säng”. Judar kallas ibland för “Kristusmördare” och muslimer för “dyrkare av den semitiska ökendemonen”.

Fången kan vidare beskrivas som extremt hatisk med tecken paranoior och vanföreställningar som “politikerna har ansvaret över att Sverige försvann och att vi har ett krig nu”. Han ser ingen egen skuld i sina tidigare handlingar utan beskriver det som “jag valde ärans väg när ni hade förstört mitt land”. Han beskriver att han inte har någon ånger inför de brott han begått mot den svenska staten “fuck that jag är stolt över att jag fimpade de där svinen” och han har inte visat rädsla inför faktumet att han precis som alla andra fångar skall skickas till en hemlig Natobas för förvaring och kontinuerliga irreguljära förhör.

“Jag pissar fan på jänkarna…alla kommer o dö en dag, jag har inget att skämmas för…mina förfäder ler mot mig”.    

Slutord

Förhörsledare anser att samtalen med Fånge M-171 inte gett önskat resultat att vidarebefordra till Informationssambandcentralen. Förhörsledaren har även kontaktat säkerhetsansvarig på Kronobergshäktet då en stark misstanke om korruption alternativt infiltration på häktet kan anas. Fånge M-171 har på något sätt mottagit information om Förhörsledarens privata förehavanden och samt försökt utnyttja dessa i syfte av utpressning. Förhörsledaren avslutar härmed sin tjänst åt Informationssambandscentralen.

Papperslapp anträffad i M-171’s cell

Dela denna novell