Likgökens visa

Gravsten med korp

Detta är en hommage till Huvudlösen, Egils Skallagrimssons gamla partydänga, som numer är 1000 år gammal, fast i ny tappning. Huvudlösen och historien om Nordens störste skald Egil Skallagrimsson hittar du här.

Friden slita
Skott, som bita
Gevär höjes,
Så varg förnöjes
Dödshugg lämna
Granater rämna
AK skäller
Likhög sväller

Muslimers led
Segnade ned
Vart ingen hejd
För Galts frejd

Västar skrällde
Där skotten smällde
Bettet kändes
Där blyet rändes
I landen vida
Sporde jag tida
Hur kämpar alla
För folk fått falla

Kniv blodade han
Korpens hunger svann
Kulan mansliv fann
Flögo skott om varann
Muslimer förskräcktes
Och blodtörst släcktes
Från skumma riken
Steg Hel till liken

Ur bössor det sang
Det ur pipor klang
Vart ingen hejd
För Galts frejd

Med leende skina
Mot skott som vina
Och stark i modet
Spar Galt ej blodet
Men här och var
På hans ros ej spar
I Svea jag har
Hört hur glad han var


Dela denna novell